De bewijzen van vergiftiging door moederkoorn en bolderikzaden

Het verband tussen moederkoren en vergiftiging werd al door arts Dr. Thuillie aangegeven
Het bewijs van het verband tussen het door moederkoorn vergiftigde graan en de daaruit voortkomende ziekten werd al in de 17e eeuw door de Franse arts Dr. Thuillie aangegeven.

Het verband tussen bolderikvergiftiging wordt hier opgelost
Het verband tussen bolderikvergiftiging en de daaruit voortkomende ziekten kan worden aangetoond door het onderzoeken van de vervuiling van het graan met bolderikzaden en de door mensen gegeten meelproducten hiervan.

Onderzoek van de lading van een graanschip
Een bewijs hiervan wordt geleverd door het onderzoek van de lading van een graanschip dat op kerstavond van 1593 is vergaan op de Koopvaardersrede van Texel. Het wrak, dat bekend staat als, was van het type hulk. Van dit schip is door het toenmalige NISA, tegenwoordig het RACM te Lelystad, een archeologisch onderzoek aan de lading graan gedaan.

Kaart van onkruidverspeiding van Europa
Met behulp van de kaart van de verspreiding van onkruid in Europa is vastgesteld dat de graanlading uit de zuidelijke Baltische landen en hoogstwaarschijnlijk uit Polen afkomstig was.

Graanmonsters vol met bolderikzaden
In de graanmonsters van de lading van het wrak kwamen onder de 10 á 20 soorten onkruidzaden de zeer giftige bolderikzaden het meeste voor in een hoeveelheid van 5% van de inhoud van de monsters. Zo’n grote hoeveelheid is dodelijk.

De beerputonderzoeken
Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar de eetgewoonten van vroeger. Zo’n onderzoek wordt door archeologen uitgevoerd aan de verteerde menselijke uitwerpselen in de beerputten van de steden.
In diverse beerputten van de 14e t/m de 18e eeuw zijn grote hoeveelheden van de bolderikzaden en fragmenten daarvan (meegemalen met het graan) aangetroffen.

Bewijs is geleverd
Het vervuilde graan van de akkers kwam uit de Oostlanden, waarschijnlijk Polen. De schepen vervoerde het graan naar de verdere bestemmingen in Europa. Eén zo’n schip is met man en muis vergaan op de Waddenzee. Vierhonderd jaar later werden van dit wrak, Drama op de Waddenzee (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3704549/nieuws/drama_op_de_waddenzee.html) door archeologen de lading onderzocht. Uit een aantal graanmonster uit de lading bleek dat het graan was vervuild met een dodelijke hoeveelheid bolderikzaden. Dit wrak heeft de bestemming niet gehaald, maar de duizenden ander schepen met de zelfde lading haalden de bestemming wel. Het vervuilde graan werd in de landen verder in Europa verspreid. Hier werd het graan door de molens gemalen tot meel. De meelproducten werden geconsumeerd. De archeologen die meerdere beerputten onderzochten kwamen grote hoeveelheden bolderikzaden tegen of fragmenten daar van. Dat het graan met bolderik op de akkers in Polen in de beerputten in Holland terecht is gekomen is het bewijs dat de vergiftige meelproducten de oorzaak was van de weeskinderen passie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar menu (http://www.zuiderzeehoorn.nl/pg-27093-7-69028/pagina/home_-_zuiderzeehoorn_-_henk_van_woesik.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De onkruidverspreiding in de Baltische landen. De onkruidverspreiding in de Baltische landen.