De Slag

ingevoerd op 20-5-2014

De Slag
Op 12 september vertrok Bossu uit Amsterdam de vloot verzamelde zich bij de monding van het IJ. Na veel vertraging door weersomstandigheden en een bezoek van Bossu aan Alva, die zich toen in Amsterdam bevond, wisten de Spanjaarden de IJ-blokkade te breken. De geuzevloot onder leiding van Admiraal Dirkszoon (http://members.home.nl/tetrode/Watergeuzen/Dirksz.htm) uit Monnikendam op zijn schip “De Eendracht” had zich intussen bij Marken verschanst.
Op 5 oktober vonden de eerste schermutselingen plaats. In de loop van de dag bleek dat de geuzenvloot in de minderheid was door de slechte bewapening en slechte zeileigenschappen van de veel kleinere schepen. Er moest een nieuwe aanvalstactiek worden gevolgd, het enteren en een man tegen man gevecht was de enige oplossing.
Op 6 oktober werd er zwaar gevochten er vielen vele doden en gewonden. deed een poging om een Spaansgezind schip te enteren hierbij werd de raakte hij gewond aan zijn rechterarm.

Admiraal Bossu
Bossu had inmiddels soldaten aan de wal gezet en opdracht gegeven diverse dorpen in brand te steken. Hij hoopte hiermee te bereiken dat de geuzen de moed zouden verliezen en naar hun huizen en gezinnen wilden vluchten. Geuzenkapitein Jacob Til uit Enkhuizen wist na diverse pogingen een vijandelijk schip te enteren en te veroveren. Hij nam de Spaangezinde kapitein Schuylenburch en nog enkele lieden gevangen en wierp de overige 50 bemanningsleden overboord.
Een aantal dagen liggen de vloten ver uit elkaar de geuzen gingen bij Hoorn voor anker, de Spaansgezinden lagen op de rede van Marken. De gewonde admiraal Dirkszoon (http://members.home.nl/tetrode/Watergeuzen/Dirksz.htm) die niet van boord wilde, kreeg ter assistentie de twee ervaren schippers Jan Floor (http://www.oudhoorn.nl/archivering/ach_lieve_tijd_hoorn/ach_lieve_tijd_hoorn_012.php) en Claes Wybrantsz mee aan boord.
Op zondagochtend 11 oktober draaide de een aanwakkerende wind naar een gunstige hoek. Dirkszoon die net een brief had ontvangen van Sonoy, de door Willem van Oranje aangestelde gouverneur van het Noorderkwartier, om de aanval nog enige dagen uit te stellen, verbrandde de brief en liet de bloedvlag hijsen als sein voor de aanval.

Ondanks het zeer zware vuur van de vijand gelukte het na diverse pogingen en een ingreep van Jan Floor op de bang geworden stuurman, langszij het grote admiraalsschip “De Inquisitie” van Bossu te komen. Nog twee schepen wisten te enteren en er ontstond een schermutseling. Vechtend en aan elkaar geketend dreven de schepen richting “De Nek”. Dicht onder de kust, in de buurt van Wijdenes, liep het diepstekende schip van Bossu aan de grond. De volgende ochtend vroeg, zag Jan Haring (http://www.marceltettero.nl/Geuzen/Haring.html) bemanningslid van admiraal Dirkszoon, kans om in de grote mast van het schip van Bossu de admiraalsvlag te strijken. Met de vlag naar beneden klimmend werd hij door een soldaat van Bossu doodgeschoten. Jan Haring de held uit Hoorn had al eerder heldendaden verricht. Eenmaal op de Diemerschans waar hij, uitgehongerd als hij was, zich weigerde over te geven en wist te ontsnappen aan de vijand. Eenmaal op de Waterlandse zeedijk waar hij vechtend tegen een overmacht wist stand te houden tot zijn maten zich hadden weten te redden, waarna hij weer wist hij te ontsnappen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende blog: 

[noImage|NL|link;PAGIN;132614|int|De admiraal Bossu geeft zich over.]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1) De slag op de Zuiderzee, 1573, J.T.Blanckerhoff, J. Kinnema, 1663. Rijksmuseum. 1) De slag op de Zuiderzee, 1573, J.T.Blanckerhoff, J. Kinnema, 1663. Rijksmuseum.
2) Deel van de slag op de Zuiderzee, 1573, J. T. Blanckerhoff, J.  Kinnema, 1663. Rijksmuseum. 2) Deel van de slag op de Zuiderzee, 1573, J. T. Blanckerhoff, J. Kinnema, 1663. Rijksmuseum.
3) Deel van de slag op de Zuiderzee,1573, J.T.Blanckerhoff, J.Kinnema,1663.Rijksmuseum. 3) Deel van de slag op de Zuiderzee,1573, J.T.Blanckerhoff, J.Kinnema,1663.Rijksmuseum.
4) Slag op de Zuiderzee tegen de graaf van Bossu, 1573, Jan Luyken, 1677 - 1679. Rijksmuseum. 4) Slag op de Zuiderzee tegen de graaf van Bossu, 1573, Jan Luyken, 1677 - 1679. Rijksmuseum.
5) Deel van Slag op de Zuiderzee tegen de graaf van Bossu, 1573, Jan Luyken, 1677 - 1679.Rijkmusem. 5) Deel van Slag op de Zuiderzee tegen de graaf van Bossu, 1573, Jan Luyken, 1677 - 1679.Rijkmusem.
6) Slag op de Zuiderzee in 1573. Frans Hogenberg 6) Slag op de Zuiderzee in 1573. Frans Hogenberg
7) De slag op de Zuiderzee tegen Bossu, 1573, Walraad Nieuwhoff, 1829 - 1831. Rijksmuseum. 7) De slag op de Zuiderzee tegen Bossu, 1573, Walraad Nieuwhoff, 1829 - 1831. Rijksmuseum.
Drie gevels op Huizen Bossu op de Slaperhaven Hoorn verhalen  de Slag van de Zuiderzee. Drie gevels op Huizen Bossu op de Slaperhaven Hoorn verhalen de Slag van de Zuiderzee.