De admiraal Bossu geeft zich over.

ingevoerd op 20-5-2014

De admiraal Bossu geeft zich over.
De Spaansgezinden die de admiraalsvlag niet meer zagen wapperen op het vlaggeschip van hun admiraal, dachten dat de zaak verloren was en namen massaal de vlucht. De moedige Bossu vocht nog door maar in de middag toen hij zag dat de zaak verloren was, gaf hij zich over. Bossu schonk de dappere Jan Floor zijn zwaard. Aan admiraal Dirkszoon (http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Dirks_Admiraal) schonk hij zijn ridderteken van het gulden vlies. Bossu en 200 gevangengenomen soldaten werden in triomf naar Hoorn gevoerd. Hier werden de soldaten gevangen gezet in het stadhuis. Bossu kreeg een aparte behandeling, hij werd vastgezet in het klooster aan de Achterstraat. Hij bleef hier tot de Passificatie van Gent (http://nl.wikipedia.org/wiki/Pacificatie_van_Gent) in 1576. De 200 gevangen soldaten werden geruild voor de bij het bezet van Haarlem (http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Haarlem) gevangen genomen prinsgezinden.
Jan Haring (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Haring_(matroos)) werd postuum geëerd, naar hem werd een steeg in Hoorn vernoemd. Ook in Amsterdam werd een straat naar hem vernoemd in de zeeheldenbuurt. De door Jan Haring veroverde admiraalsvlag van Bossu heeft nog jarenlang in de Grote Kerk van Hoorn gehangen.

De herdenking van de Slag.
Ter herdenking van “De Slag op de Zuiderzee” heeft men later boven de ingang van zijn verblijfplaats het volgende versje opgesteld:

Anno 1573. men zag,
In October den elfden dag,
(1)
Graaf Bossu hier verovert tot Hoorn,
Gevangen in dit Euis hy lag,
Even drie jaren na den slag,
Dien hy op Zuider Zee had verloren.


Alva neemt de benen.
Alva, die reeds had vernomen dat het beleg op Alkmaar op 8 oktober (http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Alkmaar) was opgebroken, zonk het de moed in de schoenen toen hij vernam dat nu ook nog zijn vloot was verslagen en zijn admiraal en stadhouder in Hoorn gevangen zat. Hij vertrok schielijk via Brussel naar Spanje, hij is nooit weer teruggekeerd.

Ter nagedachtenis aan deze zeeslag werden de friezen van drie huizen aan de Slapershaven voorzien van voorstellingen die het verhaal van deze slag in beeld brengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten:
(1) In October den elfden dag, moet zijn: In October den twaalfden dag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terug naar Menu (http://www.zuiderzeehoorn.nl/pg-27093-7-81127/pagina/de_slag_op_de_zuiderzee.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slag tegen Bossu op Zuider Zee op 11 october 1573. P.J. Schotel,(1848-1855),Rijksmuseum. Slag tegen Bossu op Zuider Zee op 11 october 1573. P.J. Schotel,(1848-1855),Rijksmuseum.
Maximilien de Hénin-Liétard, graaf van Bossu, by Johannes Wierix Maximilien de Hénin-Liétard, graaf van Bossu, by Johannes Wierix
De beker is buitgemaakt van Admiraal Bossu, tijdens de Slag op de Zuiderzee.Topstuk Westfriesmuseum De beker is buitgemaakt van Admiraal Bossu, tijdens de Slag op de Zuiderzee.Topstuk Westfriesmuseum
Gevelsteen van de verloren Slag op de Zuiderzee van Admiraal Bossu Gevelsteen van de verloren Slag op de Zuiderzee van Admiraal Bossu