Oogst, transport en graanopslag

Fluitschepen bouwen in Polen
Op de tekening zien we langs de oevers van de Motlawa, in de buurt van de haven van Danzig (Gdansk), de Hoornse fluitschepen worden gebouwd.

Mate van vervuiling
De mate van vervuiling van het graan door giftige zaden wordt bepaald door de grondsoort van de akker waarop het graan is gegroeid en de tijd van het oogsten.


Transport per schip
Het vervuilde graan, afkomstig van diverse leveranciers, werd in bulk in de scheepsruimen gestort, waarbij de diverse graansoorten van elkaar werden gescheiden. In de havens van bestemming werd het graan in zakken geschept en naar de opslagplaatsen getransporteerd. Van daaruit werd het naar de afnemers vervoerd.

Mate van vervuiling.
In verband met de mogelijkheid van een crisis, de vijandelijke bezetting van steden of door de bezetting van de Sont (http://nl.wikipedia.org/wiki/Sont), werden in de graanpakhuizen van de steden grote buffervoorraden graan opgeslagen. Dit gebeurde meestal op de zolder van een gebouw waarvan de zoldervloer met zware balken werd gesteund. In Hoorn was dit mogelijk het geval op de zolder van het Sint Jansgasthuis (http://www.oudhoorn.nl/gebouwen/stjansgasthuis/).

Wisseling van mate vergiftiging.
Door de verschillen in de plaats en de tijd van het oogsten, het transport en de opslag van het graan, kon de mate van vergiftiging van het graan sterk wisselen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Wat aten de rijken en armen? (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3469663/nieuws/wat_aten_de_rijken_en_armen.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graantransport op de rivier de Motlawa opweg naar de haven van Danzig (Gdansk), Polen Graantransport op de rivier de Motlawa opweg naar de haven van Danzig (Gdansk), Polen