Wat aten de rijken en armen?

Op de twee panelen aan de zijkanten zien we scènes uit het leven van Antonius. Het rechter paneel toont een Verzoeking, of beter een Bezoeking, van Sint Antionus Abt door demonische wezens. In de linkeronderhoek zien we een lijder aan het Antoniusvuur (vergiftigt door moederkoren)

Rijk en arm
Het dure tarwe was voor de rijken. Het graan hiervan werd geschoond en gemalen voor het dure witbrood. In het meel zaten weinig of geen giftige zaden meer.

Armeluisziekte en Antoniusvuur
Het brood voor de armen en boeren werd van het inferieure graan gemaakt, waaronder rogge en gerst. Rogge bevatte de meeste bolderikzaden en moederkoorn. Het graan werd ongezuiverd gemalen tot giftig meel. De ziekte die daaruit voortvloeide werd daarom de boerenziekte of armeluisziekte genoemd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Het moederkoorn (Claviceps Purpurea). (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3469664/nieuws/het_moederkoorn_claviceps_purpurea.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tweeluik van Sint Antonius Abt, Matthia Grünewald,  Würzburg, 1528. Tweeluik van Sint Antonius Abt, Matthia Grünewald, Würzburg, 1528.