De bolderik (Agrostemma githago)

Afbeelding: Agrostemma githago (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bolderik).

Bolderik uiterst giftig
De bolderik die op löss en zandige klei groeit, heeft veel oude namen zoals: zwijnsoren, schaapsoren, ezelsoren (vanwege de vorm van de bladeren), Christusoog, Godsoog, schoonoog, akkervlam, steekneusken (vanwege de vorm van de bloem), bolderkruid, muggenbloem en orgelbloem. De Engelse naam is: Corn Cockle. Alle delen van de bolderikplant zijn uiterst giftig.

Bloedcellen uiteen doen vallen
Meer van de bolderikzaden in het graan of in het tot meel gemalen graan of de gebakken producten daarvan, heeft de dood tot gevolg. Ook een lagere dosis kan door cumulatie, d.i. ophoping van giftige saponinen in het lichaam, in de loop der tijd tot een vroege dood leiden. De saponinen kunnen eveneens de rode bloedcellen uiteen doen vallen, waarna ze oplossen in de omringende vloeistof. Verder worden nog de volgende verschijnselen genoemd: Intense irritatie van het maagdarmkanaal, braken, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, diarree, warme huid, scherpe pijn in de rug, moeilijke beweging,

Uitroeien of herbiciden
Moeilijke ademhaling en depressie. De zieke kan in coma geraken, wat kan worden gevolgd door de dood. In de 19e eeuw werd de bolderik tussen het graan al gezien als een gevreesd onkruid. Een boer die de bolderik toen tussen zijn gewas had staan, werd aangeklaagd wegens nalatigheid.
De vervuiling van graan door akkerkruiden is in de loop der jaren sterk verminderd door het zuiveren van het zaad en het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid uit te roeien (herbiciden).

Graan schonen
Tegenwoordig komen akkerbloemen zoals bolderik, klaproos en korenbloem praktisch niet meer voor op de graanakkers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Gevolgen van bolderikvergiftiging (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3469681/nieuws/gevolgen_van_bolderikvergiftiging.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agrostemma githago. De bolderik die op löss en zandige klei groeit, heeft veel oude namen Agrostemma githago. De bolderik die op löss en zandige klei groeit, heeft veel oude namen
Zaden van de Bolderik Zaden van de Bolderik