Eerste kennismaking met de Aboriginals

ingevoerd op 24-6-2013

Eerste kennismaking met de bewoners was vijandig.
Op 26 februari 1606, zo’n 22 zeemijlen noordelijk van de Pennefather River, liet Willem Janszoon het anker vallen in de baai (Port Musgrave Werlock) waar de Batavia rivier uitmonde. De sloep werd bemand en roeide de Batavia rivier op om dorpen of nederzetting zoeken waarmee handel kon worden bedrijven. Na ca. 40 km opwaarts geroeid te hebben werd contact met de bewoners uit een nederzetting die aan de oever van de rivier lag. Het contact met de bewoners was niet vriendelijk maar zelfs vijandelijk. Een van de Aboriginals wierp een speer naar de sloep met als gevolg dat een man in de sloep dodelijk werd getroffen. Door de vijandelijke houding van de bewoners werd de sloep omgekeerd en roeide terug naar de Duyfken. Daar er geen handel mogelijk was liet Willem Janszn. het anker ophalen en zeilde koers noord langs de kust verder.

Koers noord
Na deze tragische gebeurtenis zeilend het Duifken verder langs de kust naar het noorden.
Na 57 zeemijl maakte de kust een verloop van 90 graden naar het oosten. Het Duifken hield de noordelijke koers aan over een zeestraat (Clarence Strait, Van de Diepen Gulf) naar het eiland dat 14 zeemijlen verder lag eiland met een hoge berg (Muralug Island of Prins of Wales Island).

Het Hooge Eiland.
Om de poolshoogte te nemen van de omgeving liet Janszoon het anker vallen en zette de boot uit om op de hoge berg van het eiland te beklimmen (ca. 225 meter). Hij zag dat de kust van het vasteland (Cape York) ver naar het oosten liep. In de richting noordoost lagen wat eilanden, klippen en zandbanken. In het noordelijke richting zag hij een reeks van zandbanken met aan de westkant verkleuring van het water dat betekende diepwater. Naar het noord tot west zag hij alleen maar water. Het eiland van Willem Janszoon kreeg het eiland de naam Het Hooge Eiland dat nu het “Murang Island” of “Prince of Wales Island”.

Langs de ingang van de Torresstaart
Willem Janszn. wist, dat in het noorden het grote land Nieuw-Guinea lag, dat zich strekte van west tot oost moest liggen. Hij liet het anker lichten en richting noorden langs eilanden (Uluf Warra Island, Badu Island). Na het eiland Buru Island met “Cape Tarnagain” aan de” Torresstraat”, zette Willem Janszn. de koers westnoordwest naar de Valse Kaap.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volgende blog: Het einde van de ontdekkingsreis van het Duyfken. (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3555023/nieuws/het_einde_van_de_ontdekkingsreis_van_het_duyfken.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duyfken’s nautische reizen tussen False Cape naar Cape Keerweer en terug. Duyfken’s nautische reizen tussen False Cape naar Cape Keerweer en terug.