Het einde van het dappere Duyfken

ingevoerd op 24-6-2013

Het Duyfken wordt ingezet voor transport tussen handelsposten in Oost-Indië.
In juni 1606 is het ‘Duyfken’ teruggekeerd voor de rede van Banda. Het schip wordt dan opnieuw ingezet voor transport tussen de handelsposten in Oost-Indië. Nu onder bevel van schipper Cornelis Laurensz. vervoerde het rijst, bonen en arak.

Slag met de Spanjaarden en Portugezen.
Nu onder bevel van schipper Cornelis Laurensz. vervoerde het rijst, bonen en arak.
Hoe het verder met dit scheepje is vergaan lezen we in het verslag van Paulus van Caerden (http://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_van_Caerden), admiraal van de derde schipvaart van de VOC. naar Oost-Indië. Hij vermeldt in zijn brief van 3 augustus 1608 aan de Heren XVII (http://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_XVII) het volgende:
Duyfken hebben hier recyf  (1) gehaalt om syn leckheyts Wille ende aende gront overgehaalt, naar veel moyten ende werck daar aen gedaen bevonden datter hem over alle syn lijff begeven heeft ende door ouderdom niet langer mede mach, want de knies door tsitten aen de gront gants affgeweken sijn ende twee balcken int ruym geborsten ende de syde gants uutgeweken, soodatt er geen helpen aen is ende voor een Wrack sall moeten blyven leggen.

Zo kwam er na ca.10 jaren een einde aan het roemruchtig scheepje het ‘Duyfken’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten:
(1) recyf: afgeleid van reseyff, wat vlakte of rif betekent. Caerden zegt hier dat het ‘Duyfken’ op het droge is gehaald op een zandbank of rif.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: De replica van het Duyfken (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3472783/nieuws/de_replica_van_het_duyfken.html)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De replica Duyfken in de Zaanse Schans De replica Duyfken in de Zaanse Schans