Historie van het schip ”De Vrouwe Maria Jacoba”

ingevoerd op 28-6-2013

Het lotgevallen van het VOC schip ”De Vrouwe Maria Jacoba”.
De Vrouwe Maria Jacoba van 880 ton werd in 1765 op de werf van Verenigde Oost-Indische Comagnie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie) van de Kamer van Hoorn gebouwd. Het schip maakte drie reizen naar Oost-Indië.
De eerste reis vertrok het schip op 18-07-1767 vanaf de rede van Texel (http://www.regiocanons.nl/noord-holland/noordkop/de-rede-van-texel). Het keerde op 23-08-1770 hier terug. De waarde van de lading bedroeg fl. 123.088 voor de kamer van Hoorn en fl 86.211 voor de Kamer van Enkhuizen. De schipper was Klaas Ariensz.
De tweede reis vertrok het schip op 17-01-1772 en keerde terug op 25-05-1773 met lading met een waarde van
fl. 176.576 voor de kamer van Hoorn. De schipper was Pieter Mooy.
Op de derde reis vertrok het schip op 12-06-1774 met schipper Pieter Dekker en keerde daarna niet meer naar Holland terug. Het schip werd opgelegd (1) in Indië op 31-12-1780.
Kennelijk is de Maria Jacoba hier de laatste 6,5 jaar gebruikt voor de lokale handel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noten:
(1) Schepen die niet zeewaardig genoeg meer waren om de reis terug naar Holland te volbrengen of eenvoudig niet meer nodig waren werden opgelegd. De kostbare voorwerpen, zoals hier de scheepsbel, werden vaak mee teruggebracht naar Holland.
Het opleggen van de “Vrouwe Maria Jacoba” zou ook door het aangrijpen van de Hollandse koopvaardijvloot door Engeland van invloed zijn geweest. Deze ontaarde in de Vierde Engelse Oorlog (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_Engels-Nederlandse_Oorlog) van 1780 welke tot 1784 duurde. Tijdens deze oorlog was de handel op Oost-Indië nagenoeg stilgelegd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: De toegang tot Hoornse haven gewijgerd. (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3474043/nieuws/de_toegang_tot_hoornse_haven_geweigerd.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een V.O.C. schip van 1789 ligt aan de ankers. De dokter word aan boord gebracht voor controle. Een V.O.C. schip van 1789 ligt aan de ankers. De dokter word aan boord gebracht voor controle.