Quarantainecontrole

ingevoerd op 29-6-2013

Quarantainecontrole bij verdachte schepen.
Quarantaine was altijd al een probleem geweest, goede regels waren er niet. Alleen bij dreigende situaties werden er maatregelen getroffen. Verdachte schepen werden direct zonder pardon terug gezonden naar zee.

Na 1720 werden er door het uitvaardigen van het ”placaat van 1720”, andere maatregelen van kracht. In dat jaar ontstond er grote paniek over het ontstaan van een nieuwe pestepidemie in Marseille in Zuid-Frankrijk. Hierdoor werden er strengere quarantaine maatregelen uitgevaardigd. De Admiraliteiten waren belast met de uitvoering hiervan. Meestal verslapten de controlemaatregelen nadat zo’n dreiging voorbij was.

In het Horntje van Texel word een quarantaineboet gebouwd.
In 1728 gaven de Gecommitteerde Raden te Hoorn opdracht tot het bouwen van een quarantaineboet of lazaret aan de voet van de duinen bij het Horntje op Texel. De loodsen van de binnengebrachte verdachte schepen moesten hier in quarantaine worden genomen, de schepen werden weer terug naar zee gestuurd. Bij twijfel gevallen werd de chirurgijn naar het schip gezonden deze moest dan bepalen wat er verder zou moeten gebeuren (1).
Later werd de quarantaineboet aanzienlijk vergroot om ook zieke schepelingen te kunnen opnemen, de verdachte schepen konden voor anker gaan bij de Wierbalg (2).
Na verloop van tijd was de quarantaineboet aan de zeekant komen te staan en werd in 1751 daarom afgedaan.
 

De stadschirurg keurt de gezondheid van de bemanning.
De stadschirurgen van Hoorn Lucas Woesthoff werd opgedragen berokingen te doen. Hij behoorde daarbij volgens voorschrift gekleed te zijn in slechts het onderste ondergoed met daarover een linnen rok; ook moest hij bij voorkeur met aflandige wind het schip benaderen. De vragenlijst moet dan worden ingevuld en de conditie van de bemanning werd beoordeeld door hen enkele malen over het dek heen en weer te laten lopen, zodat de inspecteur een indruk kreeg van hun vitaliteit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten:
(1) Een van de verplichte routines die hij moest uitvoeren was het beroken van het schip met zoutzure dampen Nog in 1830 moest het volgend worden uitgevoerd bij een schip waarvan de herkomst en de gezondheidstoestand van de bemanning twijfelachtig was.
(2) De Wierbalg is een vaarwater tussen Den Helder en Wieringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: De Schans op Texel als ziekenboeg. (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3474091/nieuws/toelichting_5_de_schans_op_texel_als_ziekenboeg.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De quarantaineplaats in 1805 verplaats naar Wieringen De quarantaineplaats in 1805 verplaats naar Wieringen