Nabeschouwing

ingevoerd op 29-6-2013

Nabeschouwing van de ziekte zeelieden het schip VOC De Vrouwe Maria Jacoba.
In havensteden met internationale overzeese handelsbetrekkingen zoals Hoorn, dreigde altijd het gevaar dat er een besmettelijke ziekte werd ingevoerd met alle gevolgen van dien. Het is de stadsregering van Hoorn en het College van Gecommitteerde Raden daarom niet kwalijk te nemen dat zij afwijzend stonden tegen de opname van de zieke zeelieden binnen het dichtbevolkte stadsgebied van Hoorn. De gevolgen zouden catastrofaal geweest kunnen zijn als ze dit wel hadden toegestaan. Hoorn was tenslotte tientallen jaren geteisterd door zo’n soortgelijke ziekte, de pest, waarbij steeds weer een groot deel van de stadsbevolking werd uitgeroeid. De beslissing om de schepen met de zieken een betrekkelijk afgelegen en dun bevolkt gebied als het Nieuwe Diep, te sturen is in dit licht bezien daarom niet zo vreemd.

De volkshouders een onderkomen van de zeelieden was de bron van dodelijke ziekten.
De aard van de ziekte waaraan de bemanningsleden van de Maria Jacoba en de mensen die er mee in contact zijn geweest is niet bekend. Waarschijnlijk is het cholera of vlektyfus geweest. De ziekte is waarschijnlijk meegenomen door de zeelieden die in grote getale bij de volkshouders een onderkomen hadden.
Het sterftecijfer van de zeelieden in het laatste kwart van de achttiende eeuw bedroeg ongeveer 23%. Het hoge sterfte was grotendeels te wijten aan de zeer slechte conditie van de aanmonsterende zeelieden. De toestand met de volkshouders zullen hier in flinke mate toe hebben bijgedragen.

Leven of dood
Wat er verder nog spreekt is het bijzonder grote risico dat de vaste bemanning van de lichters liep bij het vervoeren van goederen en zieke mensen. Hieruit blijkt duidelijk dat toentertijd het verdienen van het dagelijks brood echt een kwestie was van leven of dood.

Verhaal dat achter een scheepsbel schuilt.
Zo zien we maar weer wat voor een verhaal er kan schuilen achter een eenzame scheepsbel, van een Hoorns schip, hangende in het Rijks Scheepvaartmuseum te Amsterdam. We kunnen deze scheepsbel voortaan niet zonder meer voorbij lopen. Helaas heeft Scheepvaart Museum waarschijnlijk de scheepsbel elders opgeslagen in het depot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terug naar het menu. (http://www.zuiderzeehoorn.nl/pg-27093-7-69791/pagina/de_vrouwe_maria_jacoba.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------