Stookvloeren, een houten bak en een scheepswerf

ingevoerd op 3-7-2013

Archelogische opgraven op de Karperkuil in Hoorn.
Zowel de zoutketen als de scheepswerven gebruikten pekel. De zoutketen voor het raffineren van het zout en de scheepsbouw voor het injecteren van de pekel in de spanten van een schip in aanbouw.
Tijdens de archeologische opgravingen bij de Karperkuil van 2000-2001 is een scheepshelling blootgelegd uit 17e eeuw. Uit archiefstukken was al bekend dat er eind 16e eeuw een zoutziederij stond in de omgeving van het Kleine Oost. Vlakbij de scheepshelling werden drie ronde stookvloeren gevonden van verbrande bakstenen, die deel uitmaakten van zoutziederijen die vanaf het einde van de 18e tot in de eerste helft van de 20e eeuw op de locatie gevestigd waren.(1) De stookvloeren en de scheepshelling lagen dicht bij een houten bak, waar naast zich een waterput bleek te bevinden, met daarin de restanten van een waterpomp. Waarvoor de houten bak gediend heeft wordt nog onderzocht, maar het is zeker niet uit te sluiten dat het hier gaat om een oude pekelbak. Het zou een mooi bewijs zijn voor de samenwerking tussen een zoutziederij en een scheepswerf. Maar zout werd voor nog een ander doel gebruikt.

In de collectie van het Westfries Museum is een tekenen gevonden van een andere zoutziederij in Hoorn bij het Rottegat. De tekening van J. van Straten, 1874.

Zout speelt een belangrijke rol voor de zuivelmarkt van Hoorn.
Hoorn bezat, met name in de 19e eeuw een grote zuivelmarkt. Bij de bereiding van boter en kaas speelde zout een grote rol. Voor de conservering van haring zal in Hoorn weinig zout gebruikt zijn. Die handel speelde zich vooral af in Enkhuizen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten:
1. T, van de Walle-van der Woude, Karperkuil,Een 17de eeuwse- werf in Hoorn.Opgravingen van de gemeentelijke Archeologi-sche Dienst. Hoorn 2003, p.6 t/m 10.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Het einde van de zouthandel en zoutziederij (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3474633/nieuws/het_einde_van_de_zouthandel_en_zoutziederij.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stookplaat Stookplaat
Zoutziederij Hoorn.Tekening van J.van Straten,1874, WFMuseum, Zoutziederij Hoorn.Tekening van J.van Straten,1874, WFMuseum,