De berekening van de hoogte Roode Steen

ingevoerd op 27-7-2013

De berekening van de hoogte Rooden Steen in `1775.
De hoogte van de kade bij het hoekhuis Grote Havensteeg /Vismarkt is de hoogte X en is te berekenen als volgt:
Tg.a = (X+2,2)/(96+10) = X/10 > X = 0,23 m. (De Tg. is de tangens van de hoek a).
De hoogte van het plein het Roode Steen heeft dan gelegen op 0,23 + 2,2 + 0,87 = 3,3 meter boven het NAP. Het talud (Helling) = vertikaal : horizontaal = 2,2 + 0,23 : 96+10 = 2,43/106 = 1:43,6.

De Roode Steen lag in 1775 op een hoogte van 3,3 meter boven het NAP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Verhard grondoppervlak veroorzaakt daling. (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3479536/nieuws/verhard_grondoppervlak_veroorzaakt_daling.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De berekening van de hoogte van de Roode Steen in 1775 De berekening van de hoogte van de Roode Steen in 1775