Verhard grondoppervlak veroorzaakt daling.

ingevoerd op 2-8-2013

Een eenvoudige doorsnede van een terp en de aanleg van een marktplein.

Grondwaterpeil volgt de verhogingen in het land.
In figuur A volgt het grondwaterpeil ongeveer het maaiveld. Dit wordt veroorzaakt door de trage waterdoorlating van de bodem. De weg van het verticale water is korter dan de horizontale weg naar de afvoer. Hierdoor gaat het water onder de hoogte zich ophopen. In deze stabiele toestand is de aanvoer van het regenwater gelijk aan de afvoer. Het grondwaterpeil volgt de hoogten in het land.

Harde grond laat geen hemelwater door met gevolg zakking.
In figuur B is op de terp een marktplein aangelegd met een aangestampte grond die geen of weinig water meer door laat. Onder deze grond wordt geen toevoer van regenwater meer, waardoor de grondwaterpeil daalt. Door de zwaartekracht gaat de grond ook dalen.

In het algemeen is een harde grond bij verstening en gebouwen, afwateringen in de sloot of riolen en alles wat het regenwater tegenhoud om in de grond te laten verdwijnen, heeft het gevolg dat de ter plekke de bodem gaat dalen.

Een tiental ophoging van de Roode Steen.
In de kronieken blijkt dat de marktplaats en later de Roode Steen een tiental keren zijn opgehoogd. In het jaar 1560 werd een laatste grote ophoging uitgevoerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: De oorzaak van de zakking in de bebouwde slappe grond (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3479561/nieuws/de_oorzaak_van_de_zakking_in_de_bebouwde_slappe_grond.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij een hard oppervlak die regen opvangt gaat het land dalen Bij een hard oppervlak die regen opvangt gaat het land dalen