De berekening van de zakking van de Roode Steen.

ingevoerd op 2-8-2013

De gemiddelde hoogteligging van de Roode Steen.
Met vele metingen met programma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de gemiddelde hoogte van de Roode Steen in 2012 gemeten. De hoogte ligt op gemiddeld 2 meter boven het NAP.

Zakking per jaar.
Met de hoogte van 3,3 meter in het jaar 1775 en een hoogte van 2 meter in het jaar 2012 is te berekenen hoeveel het plein de Roode Steen per jaar is gedaald.
De zakking per jaar volgt uit: (3,3-2)/(2012-1775) = 0,0055 meter/jaar of 0,55 meter in 100 jaar.

De hoogte in 1560 was (1775-1560) x 0,0055 = 1,2 + 3,3 = 4,5 meter boven NAP.

Een zakking van 55 cm per eeuw.
In het jaar 1250 werd de terp opgeworpen, de bovengrond werd platgestampt en het Marktplein was gereed.
Door de harde bovenlaag kon het regenwater slecht in de grond dringen. Vanaf die tijd begon het grondwaterpeil en het Marktplein door de zwaartekracht te dalen met een gemiddelde snelheid van 0,0055 meter/jaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Verhard grondoppervlakt veroorzaakt daling (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3479536/nieuws/verhard_grondoppervlak_veroorzaakt_daling.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De zakking van de Roode Steen De zakking van de Roode Steen