De oorzaak van de zakking in de bebouwde slappe grond.

ingevoerd op 2-8-2013

De oorzaak van de zakking in bebouwde slappe grond.
Op de plaats waar in het jaar 2000 de Winston bioscoop verbrand (http://bioscoopgeschiedenis.com/bioscopen/noord-holland/winston-theater-hoorn-1918-2000.html), is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De plek ligt op de kruising van het oostzijde van het Noord en de Roode Steen.
De plaats ligt op de noordelijk helling van de Roode Steen op 1,1 meter boven het NAP. Op een diepte van 4 meter werden hier twee sloten uit de 13de eeuw gevonden.(1)
Waarom dit stukje grond uit de 13de eeuw zo laag kan liggen wordt in de figuur duidelijk gemaakt.

De ligging van 4 meter berekent met de daling van 0,0055 m/jaar is als volgt:
(2012-1250) x 0,0055= 4,2 meter. Deze berekening wijkt maar 20 cm af van de hoogte van de gevonden sloten.

De hoogteligging van de sloten t.o.v. NAP.
Op de plaats lag het maaiveld 1,1 meter boven NAP. De hoogte van de sloten liggen 1,1 – 4,2 = 3,1 beneden NAP.

Het daalproces is niet omkeerbaar.
Dat wil zeggen dat als een stijgend grondwaterpeil de gebouwen niet omhoog tillen. De daling is dan gestopt en de gebouwen komen uiteindelijk onder water te staan, achter de sluizen.

Een vergelijking.
Een snellere verloop in tijd is een vergelijking van een zeilschip dat langs de kade is afgemeerd en bij eb daalt, zo laag, dat de kiel diep in de modder zakt. Als het water stijgt houd de kiel het schip vast met gevolg dat het schip onder water komt te liggen. De schipper had het schip moeten afmeren in een haven waar het waterpeil niet veranderde, achter de sluizen.

De snelheid van de waterdoorlating van de grond.
De snelheid van het dalen wordt bepaald door de waterdoorlating van de textuur van de grond. Grond met grote korrels bij zand heeft een grotere waterdoorlating dan de kleine korrels zoals het klei en veen.
De waterdoorlatendheidscoëfficiënt in meter/seconde is hier omgerekend naar waterdoorlating meter/jaar.
zand 31536 tot 31,536.
klei 0,31536 tot 0,0315316.
Veen 0,31536 tot 0,0031536.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten:
(1)Van de Walle-van der Woude, T., 2002. Een middeleeuwse woonterp onder de Winston bioscoop. Opgravingsbulletin van de Gemeentelijke Archeologische Dienst Hoorn, nr. 1.
(2) Bouwen op slappe bodems (http://nirov.platform31.nl/Upload/media/Projecten/Nieuwe_Kaart/Bouwen_op_Slappe_Bodems.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volgende Blog: De doorsnede in 2012 (http://www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3479579/nieuws/de_doorsnede_van_de_stad_in_2012.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebouw slappe grond Gebouw slappe grond