De doorsnede van de stad in 2012

ingevoerd op 2-8-2013

De doorsnede van de kaden van Vismarkt tot de Turfhaven.
De zakking van de kaden zijn nihil. Het bebouwde gebied tussen de kaden zakt.
De doorsnede van de kaden van Vismarkt tot de Turfhaven.

De zakking van de kaden zijn nihil.
Door het grondwaterpeil aan de kaden gelijk zijn van het waterpeil, zal hier geen zakking plaatsvinden.
Het bebouwde gebied tussen de kaden gaan meer of minder zakken. Dit is afhankelijk van de toevoer van het regenwater in de grond kan stromen of het grondwater kan weglopen bv. in het riool.

De Roode Steen is geen vlak plein.
Aan de kant van het Westfries Museum is de hoogte ongeveer 1,75 m +NAP bij het Noord. Aan het West 1,9. Aan de Oost 2,14 en bij de ingang Kerkstraat 1,75. Midden ten noorden van het Jan Pieterszoon Coen is de hoogte 2,43 +NAP.
Het plein met rondom de gebouwen, de bestrating en de verschillen in de grond, is de oorzaak van een wisseling van het grondwaterpeil.

Bouwen op waterdoorlatende grond is lastig.
Het is uiterst belangrijk dat bij een waterdoorlatende grond het grondwater op peil blijft.
Door het hemelwater in de grond te laten stromen en de afvoer van het grondwater evenveel is, dan zijn alle krachten in evenwicht. De daling van de bodem zal niet meer dalen. Het gebouw drijft dan als het ware op een waterverzaderde grond.
Voor het oude deel van de stad dat op slappe grond is gebouwd, is het bijzonder moeilijk om hier aan te kunnen voldoen.

Verspilling van hemelwater versneld de daling.
Het regenwater dat direct in het riool terecht komt en het grondwater sijpelt in een riool in de omgeving, wordt de daling versneld.
De huizen die op geheide palen staan en die op een zandgrond steunen, dalen niet meer.
De straten en toegangen naar de huizen dalen wel. Dit is al duidelijk waar te nemen bij huizen die ca. 20 jaar geleden zijn gebouwd.

Wanneer zal de Roode Steen onderwater lopen?
Wanneer de Roode Steen gelijk ligt met het huidige Markermeerpeil van -0,21 NAP en dit peil wordt gehandhaafd, dan is met een gem.hoogte van het museum van 1,83 m +NAP, over (1,83+0,21)/0,0055 = 333 jaar in 2012 + 333 = 2345. In dat jaar kan men nog net met droge voeten over het Roode Steen in het Westfries Museum komen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende Blog: Terug naar menu (http://www.zuiderzeehoorn.nl/pg-27093-7-70606/pagina/de_zakking_van_de_stad_hoorn.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bodem doorsnede van Hoorn in het jaar 2012 Bodem doorsnede van Hoorn in het jaar 2012